Núm. 4: “Una experiència de formació en comunicació audiovisual, a Piura, Perú”

Audiovisual emmarcat en el Projecte de Cooperació Universitària al Desenvolupament:

Formació en comunicació audiovisual per a persones que han seguit el programa Manitos Creciendo – Projecció Juvenil

Anuncis

Núm. 3: Ghana: la fisioteràpia, un camí a la salut.

Aquest audiovisual ens acosta el projecte de cooperació universitària al desenvolupament Formació de formadors: accions formatives per a la comunitat de fisioterapeutes de Ghana i l’experiència de l’alumnat que va fer les pràctiques de Fisioteràpia en el marc del mateix projecte a través del programa beques de pràctiques en països empobrits.

NÚM. 2:Una experiència de mobilitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a Anantapur (Índia)

Després de més de deu anys d’haver posat en marxa el programa de Beques de Pràctiques, amb què s’ha facilitat que hi participin quasi tres-cents alumnes de setze estudis diferents de nou facultats de la UIB, es veu que el balanç és altament positiu. A més del reconeixement acadèmic corresponent, aquest programa de mobilitat en la cooperació universitària al desenvolupament permet a l’alumnat participant adquirir les competències genèriques relacionades amb el coneixement d’altres realitats i problemes globals, fruit de l’experiència personal de la feina en equip i de la convivència en contextos socioculturals diferents dels propis.

Núm. 1: “Una experiència d’Estades Solidàries a Piura, Perú

Aquest material audiovisual realitzat amb el suport del Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) s’emmarca en un programa de voluntariat universitari al desenvolupament de la UIB anomenat Estades Solidàries, que té el suport del Govern de les Illes Balears en el marc d’un conveni de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament.

La participació en el programa implica una formació prèvia especialitzada (mínim, 25 hores), la realització d’un treball de preparació amb l’entitat col·laboradora abans de la partida, una estada d’entre 7 i 9 setmanes amb les contraparts dels països de destinació i una darrera part de participació i compromís a la tornada per, entre d’altres, compartir les experiències amb la resta de la comunitat universitària i la societat en general.